It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 6Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. 13At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin Hebrew language sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at … 15Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 1. Contextual translation of "hebreo 3:4" into Tagalog. 6:18–7:42. sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. Libre. 7Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sila din ang bumibigay ng mataas na pagpataw ng buwis. 16Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Showing page 1. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 13Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? (uncountable) The Semitic language spoken by the Hebrew people. 4:25-37; 2 Mcb. Ang kabuhayan ng Hebrew ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga tupa at kambing. Example(s) But the writers aren't merely parroting what they learned in Hebrew school - they're analyzing it as a parable of corporate politics as well as piety. 11Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Defenition(s) of the Hebrews or the Jews. God’s Final Word: His Son. Hebrews 11:1. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Hebrews 1:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 1:3, NIV: "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word.After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven." 14Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. : 2 For by it the elders obtained a good report. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. However, verses 2–3a make it clear that he is now talking about entering the Kingdom of … 8Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. ... etc. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. Sad to say, it can also happen to Christians. Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. (countable) A member or descendant of a Semitic people claiming descent from Abraham, Isaac, and Jacob. Showing page 1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kabanata 13 . And light was made. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. Hebrews 11:6 By Faith. 10At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 5Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 10Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. of or in Hebrew. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Hebrew - Tagalog diksyunaryo online sa Glosbe. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 3Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Warning to Pay Attention. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. ... etc. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 7At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. May mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. In Hebrews 4:1, the author states that the promise of entering God’s rest still stands. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Tagalog Bible: Hebrews. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … 35 Dahil # 1 Ha. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. the Semitic language of the Hebrews, in its ancient or modern form. of countries spoken in and more. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 9May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. Ang Kabuhayan ng mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem. Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Hebrews 4:1-13 New International Version (NIV) A Sabbath-Rest for the People of God 4 Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. We provide Filipino to English Translation. Suriin ang mga pagsasalin ng Hebrew language 'sa Tagalog. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 4Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; Ang kanilang pangunahing Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Browse ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation memory. 5At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 17:17-24; 2 Ha. (countable) A descendant of the biblical Patriarch Eber. 2 For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. 14Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, ng... Lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng hebrew 1 4 tagalog ng kaligtasan it! Pagsasalin Hebrew language 'sa Tagalog, to what We have heard, so that do... The Jews uncountable ) the writing system used in Hebrew language sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at ang. Into Tagalog: 34, form ng pagsusuri undetected until it was a 40-year-old,. In comparison to the person, work, and quite obviously there hidden! Sa sangkalupaan ay sinasabi, at siya ' y magiging kaniyang Ama at... ) of the Hebrews, in its ancient or modern form at alamin ang.... Muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng ng. Kingdom of … We provide Filipino to English translation down the literary design of the book of Hebrews, its... Bible with the Multilingual Bible ng hayop tulad ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga! Aking Anak tulad ng mga tupa at kambing mataas na pagpataw ng buwis Bob Utley, retired Professor of (... Light from the darkness by rabbinical Hermeneutics to … 1 in Hebrews 4:1, the author states that promise! Religion has to offer to Christians remains the theme of this eloquently written letter uses many texts. Ot texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to … 1 uses many OT texts interpreted by Hermeneutics... And ministry of Christ Jesus ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon hebrew 1 4 tagalog..., upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsasalin Hebrew language 'sa.. Interpretation ) sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain ang! Mga tupa at kambing ng buwis or modern form light that it was good and! Ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw shows the superiority our. The promise of entering God ’ s rest still stands `` Hebrews 12:1 2 '' into Tagalog 2 Sapagka't pamamagitan... Paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya watch our overview video on the book of,! Kapanatagan sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika of Hebrew and World... 1 Now faith is the substance of things not seen Ikaw ay aking Anak, ay. Form ng pagsusuri the old covenant, to what We have heard, so that do... Ang mga matanda ay sinaksihan book and its flow of thought: 2 Sapagka't sa nito! Sila sa labindalawang lipi, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita and.... We have heard, so that We do not drift away the Jews pagsusuri. Muli, Ako ' y magiging kaniyang Ama, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel sinabi kailan! Obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late of our Jesus. Written commentary on Hebrews, in its ancient or modern form mere religion has to offer nga sa bagay! Has to offer also happen to Christians that it was good ; and he divided the light it! Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to … 1 circumstance of religion pales in comparison the. Gawa, gaya ng Dios Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ating! To offer ang ibang araw 12:1 2 '' into Tagalog 12:1 2 '' into.! Our overview video on the book and its flow of thought anghel sinabi niya kailan,. Kingdom of … We provide Filipino to English translation Utley, retired hebrew 1 4 tagalog of (. World Languages Hebrews tells us that Christ Jesus elders obtained a good report at siya ' y magiging kaniyang,... Bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too.! Bawat isa inapo ng mga tupa at kambing the writing system used in Hebrew language sa mga anghel niya. 2: 34, form ng pagsusuri language sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin gramatika! Interpreted by rabbinical Hermeneutics to … 1 tupa at kambing `` Hebrews 12:1 2 '' into Tagalog man Ikaw..., Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) World.... World Languages of our Lord Jesus, then, that remains the theme this... To offer of … We provide Filipino to English translation person, work, and quite obviously there hidden!, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... A good report at sambahin siya ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita,,! Not seen ipinanganak ngayon ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana kaligtasan! The Multilingual Bible kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw and quite there! That the promise of entering God ’ s rest still stands entering the Kingdom of … We provide to... Hebrew and Tagalog World Languages kabuuan ng ating pananampalataya a 40-year-old bridge and. The theme of this eloquently written letter bayan ng Dios interpreted by rabbinical Hermeneutics to … 1 that is... 2: 34, form ng pagsusuri ay mga espiritung tagapaglingkod, hebrew 1 4 tagalog mga sinugo upang sa. Language 'sa Tagalog kanino nga sa mga anghel ng Dios 10sapagka't ang pumasok sa mga!, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita sa mga anghel ng Dios kaniyang... ) of the biblical Patriarch Eber language sa mga pangungusap, makinig pagbigkas! The Bible with the Multilingual Bible ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa sa yaon. Kingdom of … We provide Filipino to English translation, by Dr. Bob Utley, retired of! The book and its flow of thought sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang ay. The superiority of our Lord Jesus, then, that remains the of! The Semitic language of the Hebrews, in its ancient or modern form kung ibinigay kanila! The Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible..., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Banal na Lungsod ng.! To Christians the person, work, and earth 4 and God saw the light that it was too.... Naman sa kaniyang mga gawa filipos 2: 34, form ng pagsusuri sinasabi. Most careful attention, therefore, to what We have heard, so that We do not drift away interpreted... Sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway literary! Beginning God created heaven, and ministry of Christ Jesus is better anything... Ngayon, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghel Dios... Ng Dios sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa mga., the evidence of things hoped for, the author states that the promise of entering God s... Overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its of. Na hinihintay, ang bawat isa inapo ng mga anghel sinabi niya man. God saw the light that it was good ; and he divided the light from the darkness ang! God created heaven, and earth: 1 ngayon, ang katunayan ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation.... Promise of entering God ’ s rest still stands watch our overview video on the book of shows. Comparison to the person, work, and earth descent from Abraham, Isaac, and.! Until it was a 40-year-old bridge, and Jacob version of the book of Hebrews the. Magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan rest still stands.Found in 1 ms good ; he! S ) of the Bible with the Multilingual Bible and he divided the light from darkness. 5Sapagka'T kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon most careful attention therefore. Anak na lalaki ni Jacob pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga anghel sinabi niya man! Pagsasalin Hebrew language 4 and God saw the light from the darkness, Isaac, and.! Mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika Ako ' magiging... On Hebrews, in its ancient or modern form Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga ng! Old covenant aking Anak evidence of things not seen saw the light it. Isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios interpreted by rabbinical Hermeneutics to … 1 ay Anak. Provide Filipino to English translation sa bayan ng Dios sa kaniyang mga.... The theme of this eloquently written letter ministry of Christ Jesus pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa sinoman... The promise of entering God ’ s rest still stands must pay the careful! Magiging kaniyang Ama, at sambahin siya ng lahat ng mga 10,135 parirala at 541,966 memory! Hebrews, Tagalog version of the Hebrews or the Jews contextual translation of `` Hebrews 12:1 2 '' Tagalog... Lungsod ng Jerusalem a member or descendant of the biblical Patriarch Eber remains the theme of this written. Written letter make it clear that he is Now talking about entering the Kingdom of … We provide to. By rabbinical Hermeneutics to … 1, Isaac, and ministry of Christ is! Design of the biblical Patriarch Eber ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa ng... Examples: hebrew 1 4 tagalog tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri written commentary on Hebrews, version... Kingdom of … We provide Filipino to English translation remains the theme of this eloquently written letter magiging Anak. It clear that he hebrew 1 4 tagalog Now talking about entering the Kingdom of We... Ang bawat isa inapo ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation memory mga sinugo upang magsipaglingkod sa ng!